System zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001:2015, podobnie jak inne systemu zarządzania wymaga opracowania polityki adekwatnej do celu i sensu systemu. Polityka środowiskowa jest wizytówką firmy w zakresie jej podejścia do spraw ochrony środowiska. 

Czym jest polityka środowiskowa?

Polityka środowiskowa lub polityka ochrony środowiska jest jednym z najważniejszych dokumentów w systemie zarządzania środowiskowego, nazywanego też systemem zarządzania środowiskiem. Jest to krótki dokument zawierający najważniejsze dążenia i zobowiązania firmy w zakresie podejścia do środowiska. Polityka ISO 14001 powinna wynikać z odpowiedniego podejścia kierownictwa, podkreślając jego zaangażowanie w sprawy środowiska. W praktyce autorem polityki środowiskowej może być każda osoba, lecz jej zatwierdzenie pozostaje nadal w rękach Zarządu.

Treść polityki wg ISO 14001

Wymagania co do treści polityki środowiskowej zawarte są w normie ISO 14001:2015. Punkt 5.2 w całości poświęcony jest tej tematyce. Zgodnie z nim, polityka BHP powinna zawierać cztery istotne zobowiązania organizacji:

- do zapewnienia ochrony środowiska, w tym do zapobiegania jego zanieczyszczeniu, a także specyficzne dla niej zobowiązania biorąc pod uwagę kontekst działania organizacji

- do spełnienia wymagań prawnych i innych w zakresie środowiskowym,

- do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

 Oprócz tych zobowiązań można umieścić w treści polityki środowiskowej własne, istotne dążenia i zobowiązania w zakresie środowiska. Uczyni to politykę specyficzną i dostosowaną do organizacji. Warto jednak pamiętać, aby nie umieszczać w niej szczegółowych celów lub zadań środowiskowych, które będą osiągane w krótkim czasie, gdyż przez to stanie się ona długa i trudna w odbiorze. Ponadto każdy zapis w polityce jest deklaracją, z której może być rozliczana podczas audytów systemu zarządzania środowiskowego. Z tego względu warto dobrze przemyśleć co ma zawierać polityka.

Czy polityka środowiskowa jest obowiązkowa?

Każda firma, która wdrożyła system zarządzania środowiskowego i spełnia wymagania normy ISO 14001:2015 musi posiadać politykę środowiskową. Jednak nie wystarczy ją tylko napisać i schować do szuflady biurka. Polityka powinna być zakomunikowana wszystkim pracownikom i osobom pracującym pod nadzorem organizacji. Jest to bardzo istotne, gdyż właśnie ci ludzie realizują politykę w praktyce. Zrozumienie przez nich zapisów polityki będzie kluczowe dla jej spełnienia. Dobrą praktyką jest także informowanie o polityce środowiskowej dostawców i kontrahentów organizacji, gdyż ich praca ma często do pośrednich aspektów środowiskowych identyfikowanych przez organizację.

Polityka ma być dostępna także dla stron zainteresowanych. Stronami tymi będą przede wszystkim zarówno klienci, jak również urzędy i wszystkie instytucje wpływające na firmę. Udostępnienie polityki stronom zainteresowanym najłatwiej wykonać poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej firmy lub w miejscu widocznym w firmie (np. w holu lub sali konferencyjnej), jeśli jest ona odwiedzana przez osoby z zewnątrz.

Po opracowaniu odpowiedniej dla firmy polityki środowiskowej i umieszczeniu jej w widocznym miejscu należy pamiętać już tylko o jej okresowych przeglądach. Mogą być dokonywane przy okazji przeglądu zarządzania, a celem ich będzie określenie czy pomimo zmieniających się w firmie warunków (rozwoju) polityka nadal będzie odpowiadała temu co kierownictwo chce osiągnąć w kwestii środowiska. Wszak jednym z głównych zasad systemu zarządzania środowiskowego jest ciągłe doskonalenie.

 

 

Zdjęcie: Freepik.com

 

Masz pytania do artykułu?

Zapraszamy do kontaktu!

  


 Artykuł ten jest własnością intelektualną CONSILUM. Może być rozpowszechniany bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym problematyką systemów zarządzania ISO, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście. Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem źródła.