Szkolenie ONLINE na Kierownika Jakości i Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025:2018. Certyfikat Kierownika Jakości i Audytora.

 JAK WYKONYWANE JEST SZKOLENIE:

 • Indywidualna videokonferencja na żywo z trenerem.
 • Praca na przesłanych wcześniej do Uczestnika materiałach szkoleniowych zawierających omawiane zadanienia i zadania do wykonania.
 • Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie z Uczestnikiem po przesłaniu do CONSILUM zgłoszenia na szkolenie.
 • Test wiedzy prowadzony po szkoleniu daje możliwość uzyskania certyfikatu Kierownika Jakości i Audytora Wewnętrznego.
 • Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu wystawianego przez jednostkę certyfikującą - po dodatkowej opłacie.

 

 

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU:

1 – O co chodzi w ISO 17025:2018?

Wprowadzenie do systemu zarządzania w laboratorium. Norma ISO 17025:2018 i różnice względem jej starszego wydania, cel systemu i możliwych korzyści z jego wdrożenia. Kilka słów o akredytacji systemu.

2 – Jakie są wymagania normy ISO 17025:2018?

Omówienie punktów normy wraz z ich interpretacją i przedstawieniem praktycznych przykładów zastosowania. Ćwiczenia szkoleniowe związane z poszczególnymi punktami normy. Omówienie jak dostosować dotychczasowy system w laboratorium do wymagań normy ISO 17025:2018.

3 – Kto to jest Kierownik jakości w systemie zarządzania w laboratorium?

Rola, zadania i odpowiedzialność Kierownika ds jakości, jeśli jest powołany. Przykład powołania.

4 – Jak być Audytorem wewnętrznym systemu zarządzania w laboratorium?

Wstęp audytu wewnętrznego - sens, cel i uczestnicy audytu. Zadania audytora wewnętrznego i jego odpowiedzialność.

5 – Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny wg ISO 17025?

Schemat audytu wewnętrznego. Przedstawienie dokumentów audytowych, w tym programu audytu, listy kontrolnej i raportu z audytu. Analiza przykładowych scen audytowych - określanie możliwych niezgodności i wyciągania wniosków końcowych. Zapis niezgodność i uwag w raporcie z audytu.

6 – Test kompetencji na Kierownika ds. jakości i Audytora Wewnętrznego

 

ILE TO KOSZTUJE:

Cena szkolenia wynosi 1 200 zł netto i zawiera:

 • Udział w 10 godzinach videokonferencji (podzielonych na 2 sesje po 5 godzin),
 • Materiały szkoleniowe w formie pdf,
 • Test kompetencji prowadzony po szkoleniu,
 • Certyfikat Pełnomocnika i Audytora wystawiony przez CONSILUM, a w razie nie przystąpienia do egzaminu - zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

Certyfikat Pełnomocnika i Audytora wystawiony przez jednostkę certyfikującą można uzyskać po dodatkowej opłacie:

 • 70 zł netto za certyfikat w j. polskim,
 • 100 zł netto za certyfikat w j. polskim i j. angielskim.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, a w razie pytań --> KONTAKT !

Zapisz się na szkolenie

To pole jest wymagane

Osoba zgłaszająca:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
Adres e-mail wymagany jest do kontaktu.

Uczestnicy:

Podaj wszystkich uczestników szkolenia (imię i nazwisko, email).

Dane do faktury:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy podać NIP firmy.
Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy uzupełnić kod pocztowy.
Prosimy uzupełnić pole.

Cena szkolenia: 1 300 zł netto za szkolenie w sali CONSILUM lub 1 200 zł netto za szkolenie online

(odpowiednio 1 599 zł brutto lub 1 344 zł brutto)

Invalid Input

Szkolenie może być zwolnione z podatku VAT jeśli jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego

Nocleg:

To pole jest wymagane

Certyfikat z jednostki certyfikującej:

To pole jest wymagane

Płatność za szkolenie następuje po ukończeniu szkolenia, na podstawie faktury VAT.

Niewyrażenie zgody uniemożliwia kontakt w sprawie szkolenia.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Przepisz kod antyspamowy: Zmień kod Przepisz kod zabezpieczający formularz