Informacje ogólne

 1. Operatorem Strony www.consilum.pl jest firma CONSILUM S.C., ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków, NIP: 6793197809.
 2. Strona pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka") – postępowanie z nimi jest określone w rozdziale Pliki Cookies,
  • poprzez wprowadzenie dobrowolnie przez użytkownika danych w formularzach kontaktowych – postępowanie z nimi jest określone w rozdziale Dane Osobowe.

 

Pliki Cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez Stronę do urządzenia użytkownika, m.in. po to aby:
  • utrzymać sesję użytkownika Strony,
  • określić profil użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych dla niego materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  • w celach statystycznych dla Operatora Strony.
 2. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Strona stosuje dwa rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „stałe” - przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.
 5. Pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania Strony. Zmiany w zakresie stosowania plików cookies mogą spowodować zmiany funkcjonalności Strony wraz z brakiem możliwości skorzystania z niektórych jej funkcji.

 

Dane osobowe

 1. Strona zbiera informacja podawane dobrowolnie przez użytkowników poprzez użycie formularzy kontaktowych. Ponadto automatycznie mogą być zapisywane informacje o parametrach połączenia (adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik). Strona umożliwia połączenie obu typów informacji ze sobą.
 2. Dane podawane przez użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania wynikającego z funkcji użytego formularza, np. w celu realizacji szkolenia dla użytkownika, w celu kontaktu handlowego. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane:
  • w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest użytkownik, którego dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu www.consilum.pl;
  • spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego, jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora Strony, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz w celach statystycznych i analitycznych Operatora, gdzie uzasadnionym interesem Operatora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Operatora gdzie uzasadnionym interesem Operatora jest obrona Operatora przed roszczeniami osób trzecich.
 1. Dane osobowe przekazywane przez użytkownika w formularzach kontaktowych są także przetwarzane przez inne podmioty współpracujące z Operatorem Strony w celu realizacji zadań wynikających z użycia formularzy kontaktowych, m.in.
  • obsługa serwera, na którym znajduje się Strona,
  • usługi księgowe, jeśli wypełnienie formularza dotyczy skorzystania z usług Operatora,
  • usługi szkoleń i doradztwa lub wystawiania certyfikatów ze szkoleń, jeśli wypełnienie formularza dotyczy skorzystania z usług Operatora.
 2. Poza wymienionymi podmiotami dane użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Operator Strony dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Operatorem Strony, który jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu jego danych.