System zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym, czyli wdrożona norma ISO/IEC 17025 to świadectwo wiarygodności i rzetelności wyników pracy laboratorium. Wdrożenie ISO 17025 to duże wyzwanie, jednak w niektórych przypadkach posiadanie systemu zarzadzania jakością w laboratorium jest wymagane, aby wyniki badań laboratorium były akceptowane przez klientów.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w laboratorium daje organizacji prawo do ubiegania się o akredytację. W Polsce jest ona prowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji, które jednocześnie nadzoruje działalność wszystkich akredytowanych przez siebie laboratoriów.

Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w laboratorium wiąże się z przeorganizowaniem pracy według zaleceń normy ISO 17025. Od końca 2017 roku została wprowadzona zaktualizowana norma ISO 17025:2017. Norma ta określa wymagania dotyczące różnych obszarów działalności laboratorium, zarówno jakościowych, jak i technicznych. Podobnie jak poprzedniczka, norma ISO 17025:2017 kładzie duży nacisk na nadzorowanie kompetencji pracowników, przydzielenie im jasnych obowiązkami i uprawnień. Bardzo ważne wymagania dotyczą także kontroli sprzętu pomiarowego, zachowania zgodności metrologicznej przez wzorcowania i sprawdzenia wewnętrzne, a także samego przechowywania i wykorzystywania przyrządów pomiarowych. Odrębne rozdziały określają, jak wybierać metody badawcze i które z nich podlegają walidacji. W normie ISO 17025:2017 znajdziemy zasady postępowania przy poborze prób, przygotowaniu i przeprowadzeniu badań oraz raportowaniu wyników. Pewną nowością w stosunku do normy ISO 17025:2005 jest możliwość wykorzystania w systemie zarządzania jakością w laboratorium wdrożonego systemu jakości w oparciu o normę ISO 9001:2015. Daje to większą elastyczność w spełnieniu wymagań normy ISO 17025 szczególnie laboratoriom będącym częścią zakładów produkcyjnych, w których działa system zarządzania jakością ISO 9001. Gdyby jednak laboratorium nie posiadało wdrożonego systemu według ISO 9001 wówczas w normie ISO 17025 znajdzie wymagania dotyczące kontaktów z klientami (w tym przyjmowania zapytań, ofertowania, badania satysfakcji i skarg), postępowania zakupowego i z podwykonawcami, a także szereg innych istotnych wymagań jakościowych.

Jak wdrożyć system zarządzania w laboratorium?

Wdrożenie systemu zarządzania jakością polega na zastosowaniu w firmie wymagań normy ISO/IEC 17025:2017. Można to zrobić samodzielnie. Wybierając takie rozwiązanie przydatne mogą być szkolenia dla pracowników z zakresu zadań Kierownika Jakości i Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium wg ISO/IEC 17025. Jeśli są Państwo zainteresowani taką opcją polecamy zapoznanie się z naszymi szkoleniami.

Szkolenia z ISO 17025:2017

Wdrożenie można też zlecić naszej jednostce. W zależności od potrzeb możemy zaproponować Państwu różne warianty współpracy: 

Pełne wdrożenie systemu zarządzania

to rozwiązanie sprawdzi się w firmach, które nie chcą same poświęcać dużo czasu na prace nad systemem, a potrzebują pewności, że wdrożenie będzie skuteczne i uzyskają akredytację PCA

Konsultacje ISO wraz z audytem wewnętrznym

opcja idealna dla Klientów, którzy chcą sami wdrożyć system, ale potrzebują niewielkiej pomocy i odpowiedzi na nurtującej ich pytania

Skorzystanie z naszych usług pozwala zaoszczędzić czas pracowników i niepotrzebny stres, gdyż zrobimy to sprawnie i w najprostszy możliwy sposób.

Poniżej przedstawiamy schemat procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością w laboratorium:

 1. Przegląd organizacji

  określenie stopnia zgodności działania firmy z wymaganiami normy ISO 17025 oraz braków do uzupełnienia podczas kolejnych etapów.

 2. Dokumentowanie systemu

  opracowanie procedur, instrukcji i formularzy, które są wymagane przez normę, a potem będą przydatne podczas akredytacji systemu jakości.

 3. Szkolenie pracowników

  zapoznanie kadry z systemem, aby każdy znał swoją rolę w strukturze systemu zarządzania i potrafił w nim działać.

 4. Audyt wewnętrzny

  sprawdzenie przez niezależnego od wdrożenia audytora, czy system działający w organizacji spełnia wymagania normy.

 5. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

  poprawienie ewentualnych błędów wykrytych podczas audytu oraz dokonanie analizy działania systemu.

Po wykonaniu tych pięciu zadań system jest gotowy do akredytacji.

Ile kosztuje wdrożenie systemu jakości w laboratorium? ile trwa wdrożenie?

Wdrożenie systemu trwa z reguły kilka miesięcy, w zależności od rozmiarów i charakteru działania organizacji. Koszty wdrożenia zależą od szeregu czynników i mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdy system wyceniany jest indywidualnie, dlatego jeśli chcą Państwo dowiedzieć się ile będzie kosztowało wdrożenie systemu w Państwa laboratorium, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu