System zarządzania środowiskowego ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko oraz jego ochronę. System środowiskowy jest oparty na normie ISO 14001:2015. Od września 2018 r. jedyną obowiązującą wersją normy ISO 14001 jest wydanie z 2015 r., a wszystkie organizacje korzystające ze starszego standardu – normy ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) musiały zastosować działania dostosowawcze.

Podobnie jak w przypadku normy ISO 9001 dotyczącej jakości, także ISO 14001 określa tylko ogólne wytyczne do zarządzania. Dzięki temu może być ona zastosowana do każdego rodzaju działalności, niezależnie od wielkości organizacji.

Aby otrzymać certyfikat ISO 14001 należy przede wszystkim wdrożyć system zarządzania środowiskowego, czyli spełnić wymagani normy ISO 14001:2015.

Jakie są wymagania normy ISO 14001?

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wiąże się z określeniem tzw. aspektów środowiskowych. Są to sposoby oddziaływania firmy na środowisko. Aspektem w rozumieniu normy ISO 14001 może być emisja gazów i pyłów do atmosfery, wytwarzanie ścieków czy choćby pobór energii elektrycznej. Organizacja powinna zdecydować, które spośród swoich aspektów środowiskowych traktuje jako znaczące aspekty środowiskowe. Będzie musiała określić i podjąć w stosunku do nich działania chroniące środowisko przed ich wpływem. Ten wymóg działań operacyjnych jest jednym z najważniejszych wymogów systemu zarządzania środowiskowego, dlatego trzeba zwrócić na niego szczególną uwagę podczas wdrożenia systemu ISO 14001. Drugim bardzo ważnym wymaganiem normy jest identyfikacja i przestrzeganie zobowiązań zgodności, które dotyczą firmy, czyli inaczej mówiąc – wymagań prawnych i innych w obszarze środowiska. Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego nie może zakończyć się pozytywnie, jeśli firma nie spełnią wymagań prawnych. Z tego względu ważne jest, aby podczas wdrożenia systemu dobrze przyjrzeć się przepisom ochrony środowiska i zdecydować, jakie obowiązki z nich wynikają dla organizacji.

Oprócz przedstawionych wyżej wymagań, norma ISO 14001 zwraca także uwagę na konieczność ustalenia celów środowiskowych, zaangażowanie kierownictwa, zarządzanie pracownikami, nadzór nad dokumentacją systemu, radzenie sobie z niezgodnościami czy choćby zapobieganie i gotowość do reagowania na awarie środowiskowe. Wszystkie te obszary pełnią rolę wspomagającą dla skutecznej ochrony środowiska.

Wdrożenie systemu środowiskowego według ISO 14001:2015

Wdrożenie systemu można wykonać samodzielnie – w takim przypadku warto rozważyć udział w szkoleniu z zakresu zadań Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Jeśli są Państwo zainteresowani taką opcją polecamy zapoznanie się z naszymi szkoleniami.

Szkolenia z ISO 14001:2015

Wdrożenie można także zlecić naszej jednostce. W zależności od potrzeb możemy zaproponować Państwu następujące warianty współpracy:

 

Pełne wdrożenie systemu zarządzania

to rozwiązanie sprawdzi się w firmach, które nie chcą same poświęcać dużo czasu na prace nad systemem, a potrzebują pewności, że wdrożenie będzie skuteczne i uzyskają certyfikat ISO

Konsultacje ISO wraz z audytem wewnętrznym

opcja idealna dla Klientów, którzy chcą sami wdrożyć system, ale potrzebują niewielkiej pomocy i odpowiedzi na nurtującej ich pytania

Skorzystanie z naszych usług pozwala zaoszczędzić czas pracowników i niepotrzebny stres, gdyż zrobimy to sprawnie i w najprostszy możliwy sposób, dając po pełnym wdrożeniu gwarancję na uzyskanie certyfikatu ISO.

Poniżej przedstawiamy schemat procesu wdrożenia normy ISO 14001:

 1. Przegląd organizacji

  określenie stopnia zgodności działania firmy z wymaganiami normy ISO 14001 oraz braków do uzupełnienia podczas kolejnych etapów.

 2. Dokumentowanie systemu

  opracowanie procedur, instrukcji i formularzy, które są wymagane przez normę, a potem będą przydatne podczas certyfikacji ISO 14001.

 3. Szkolenie pracowników

  zapoznanie kadry z systemem, aby każdy znał swoją rolę w strukturze systemu zarządzania środowiskowego i potrafił w nim działać.

 4. Audyt wewnętrzny

  sprawdzenie przez niezależnego od wdrożenia audytora, czy system działający w organizacji spełnia wymagania normy.

 5. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

  poprawienie ewentualnych błędów wykrytych podczas audytu oraz dokonanie analizy działania systemu.

Po wykonaniu tych pięciu zadań system jest gotowy do certyfikacji

 

Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 14001? Ile trwa wdrożenie ISO?

Wdrożenie systemu trwa z reguły od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od rozmiarów i charakteru działania organizacji. Koszty wdrożenia zależą od jeszcze większej ilości czynników i mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdy system wyceniany jest indywidualnie, dlatego jeśli chcą Państwo dowiedzieć się ile będzie kosztowało wdrożenie systemu w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu