W 2018 r. została wydana pierwsza norma ISO dotycząca systemu zarządzania BHP - ISO 45001. Zastępuje ona dotychczas stosowaną normą OHSAS 18001. Warto zapoznać się z wymaganiami nowej normy, aby móc samodzielnie przygotować organizację do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Struktura normy ISO 45001 składa się z dziesięciu rozdziałów:

  1. Zakres

  2. Odwołania normatywne

  3. Terminy i definicje

  4. Kontekst organizacji

  5. Przywództwo i współudział

  6. Planowanie

  7. Wsparcie

  8. Działania operacyjne

  9. Ocena wyników

  10. Doskonalenie

Wymagania, które muszą być przestrzegane przez firmę posiadającą lub ubiegającą się o certyfikat ISO 45001 znajdują się w rozdziałach od 4 do 10.

W poniższych artykułach przybliżamy treść poszczególnych punktów normy. Znajdą w nich Państwo także wskazówki, jak zastosować je w praktyce oraz na co uważać, podczas certyfikacji systemu:

 

 

 


 Artykuł ten jest własnością intelektualną CONSILUM. Może być rozpowszechniany bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym problematyką systemów zarządzania ISO, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście. Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem źródła.