System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy może być wdrożony w oparciu o trzy normy: polską PN-N 18001:2004, międzynarodową OHSAS 18001:2007 oraz międzynarodową ISO 45001:2018, która zastąpi wkrótce normę OHSAS 18001. Jednak niezależnie od wybranej normy cele systemu są takie same – chodzi o to, aby poprawić bezpieczeństwo i kulturę pracy w organizacji.

Dzięki wdrożeniu wymagań wybranej normy systemu zarządzania BHP firma może starać się o uzyskanie certyfikatu ISO. W czasie ogromnej popularności normy ISO 9001 dotyczącej jakości, uzyskanie certyfikatu systemu BHP staje się często przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Wymagania normy PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007 i ISO 45001:2018

Podstawą systemu zarządzania BHP jest określenie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Organizacja powinna przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego i w odniesieniu do stwierdzonych zagrożeń podjąć odpowiednie środki kontroli ryzyka. Wymagania te są zbieżne z polskimi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, więc dla wielu firm nie będą niczym nowym. Inne wymagania prawne BHP też powinny być znane organizacji – tego również wymaga każda z norm PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018.

Budowanie świadomości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo rozpoczyna się od kierownictwa organizacji. To ono ma zapewnić zasoby niezbędne do skutecznego planowania, funkcjonowania i doskonalenia systemu. Zobowiązanie do troski o bhp oraz przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym jest zawarte w polityce BHP. Jednak w systemie zarządzania BHP bardzo ważny jest też współudział pracowników i kooperantów w zachowaniu zasad bezpieczeństwa, dlatego każda z trzech norm mocno akcentuje zaangażowanie pracowników w funkcjonowanie systemu. Z tym wiążą się szkolenia BHP oraz szkolenia podnoszące kompetencje. Natomiast pomocą w utrzymaniu wiedzy w organizacji będą dokumenty: procedury i instrukcje BHP. Istotne w systemie jest również monitorowanie stanu warunków pracy, zarówno w zakresie infrastruktury i jej sprawności, jak również środowiska pracy.

System zarządzania BHP to, oprócz wymienionych wymagań, zasady postępowania przy zakupach i współpraca z podwykonawcami, przeciwdziałanie wystąpieniu i reagowanie na awarie oraz szereg innych obszarów ważnych dla BHP, które należy zorganizować według norm podczas wdrażania systemu zarządzania BHP.

Jak wdrożyć system zarządzania bhp?

Wdrożenie systemu zarządzania BHP polega na zastosowaniu w firmie wymagań normy ISO 45001:2018. Można to zrobić samodzielnie. Wybierając takie rozwiązanie przydatne mogą być szkolenia dla pracowników z zakresu zadań Pełnomocnika i Audytorów Wewnętrznych systemu zarządzania BHP wg SO 45001:2018. Jeśli są Państwo zainteresowani taką opcją polecamy zapoznanie się z naszymi szkoleniami.

SZKOLENIA Z ISO 45001:2018

Wdrożenie można też zlecić naszej jednostce. W zależności od potrzeb możemy zaproponować Państwu różne warianty współpracy:

 

Pełne wdrożenie systemu zarządzania

to rozwiązanie sprawdzi się w firmach, które nie chcą same poświęcać dużo czasu na prace nad systemem, a potrzebują pewności, że wdrożenie będzie skuteczne i uzyskają certyfikat ISO

Konsultacje ISO wraz z audytem wewnętrznym

opcja idealna dla Klientów, którzy chcą sami wdrożyć system, ale potrzebują niewielkiej pomocy i odpowiedzi na nurtującej ich pytania

Skorzystanie z naszych usług pozwala zaoszczędzić czas pracowników i niepotrzebny stres, gdyż zrobimy to sprawnie i w najprostszy możliwy sposób, dając po pełnym wdrożeniu gwarancję na uzyskanie certyfikatu ISO.

Poniżej przedstawiamy schemat procesu wdrożenia systemu zarządzania BHP:

 1. Przegląd organizacji

  określenie stopnia zgodności działania firmy z wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz braków do uzupełnienia podczas kolejnych etapów.

 2. Dokumentowanie systemu

  opracowanie procedur, instrukcji i formularzy, które są wymagane przez normę, a potem będą przydatne podczas certyfikacji systemu BHP.

 3. Szkolenie pracowników

  zapoznanie kadry z systemem, aby każdy znał swoją rolę w strukturze systemu zarządzania i potrafił w nim działać.

 4. Audyt wewnętrzny

  sprawdzenie przez niezależnego od wdrożenia audytora, czy system działający w organizacji spełnia wymagania normy.

 5. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

  poprawienie ewentualnych błędów wykrytych podczas audytu oraz dokonanie analizy działania systemu.

Po wykonaniu tych pięciu zadań system jest gotowy do certyfikacji.

Ile kosztuje wdrożenie systemu BHP? Ile trwa wdrożenie?

Wdrożenie systemu trwa z reguły od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od rozmiarów i charakteru działania organizacji. Koszty wdrożenia zależą od jeszcze większej ilości czynników i mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdy system wyceniany jest indywidualnie, dlatego jeśli chcą Państwo dowiedzieć się ile będzie kosztowało wdrożenie systemu w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu