System zarządzania jakością jest najpopularniejszym z obecnie wdrażanych systemów zarządzania. Norma ISO 9001:2015, w której określone są wymagania systemu ma ogólny charakter, dzięki czemu może być stosowana przez różne organizacje: firmy produkcyjne, usługowe, jednostki administracji publicznej, jednostki służby zdrowia itd. Nie ma również znaczenia wielkość organizacji – system zarządzania jakością może być wdrożony w każdej wielkości firmie.

Stosowanie normy jakości ISO 9001 ma zapewnić organizacji:

 • lepsze kontakty z klientami, dzięki wsłuchiwaniu się w ich potrzeby i reagowanie na nie,
 • powtarzalność produkowanych wyrobów lub świadczonych usług,
 • dzięki jasnemu określeniu etapów realizacji wraz z punktami kontrolnymi,
 • podnoszenie jakości świadczonych usług bądź wyrobów poprzez stawianie sobie celów jakościowych i dążenie do ich osiągania,
 • uporządkowanie pracy i konkretny podział odpowiedzialności, co przyczynia się do unikania konfliktów wewnętrznych i podnosi sprawność działań.

Wymagania normy ISO 9001:2015

Wymagania normy ISO 9001:2015 zostały podzielone na 10 rozdziałów, które dotyczą praktycznie każdego kluczowego obszaru organizacji.

Rozdziały 1 – 3 to wstęp do normy oraz odwołanie do terminologii zawartej w osobnej normie ISO 9000.

Rozdział 4 nakazuje firmie określić kontekst oraz strony zainteresowane, które mają dla niej znaczenie, a także wskazuje, że zarządzanie powinno być prowadzone w sposób procesowy – w odniesieniu do cyklu PDCA.

W rozdziale 5 zatytułowanym Przywództwo, znajdują się wskazówki dla kierownictwa organizacji, a także wymagania dotyczące polityki jakości.

Rozdział 6 poświęcony jest zarządzaniu ryzykiem i szansami oraz celom jakości i planowaniu działań.

W rozdziale 7 normy ISO 9001:2015 zawarte są wymagania odnoszące się do szeroko pojętych zasobów: personelu, infrastruktury oraz wyposażenia pomiarowego, środowiska pracy i wiedzy w organizacji.

Obszerny rozdział 8 to zagadnienia dotyczące wytwarzania wyrobów bądź świadczenia usług, począwszy od planowania i projektowania, przez produkcję, zakupy, kontrolę jakości i postępowania z wyrobami i usługami niezgodnymi.

Rozdział 9 standardu 9001 poświęcony jest monitorowaniu systemu. W nim znajdują się też audyty wewnętrzne oraz przegląd zarządzania.

Natomiast ostatni rozdział – 10 dotyczy działań korygujących i doskonalenia systemu.

Norma ISO 9001 nie określa konkretnych rozwiązań, podaje raczej wskazówki na co zwrócić uwagę przy zarządzaniu organizacją. Daje to dość duże pole manewru i możliwość dostosowania systemu zarządzania pod własną firmę.

Jak wdrożyć system ISO 9001?

Wdrożenie systemu zarządzania jakością polega na zastosowaniu w firmie wymagań normy ISO 9001:2015. Można to zrobić samodzielnie kupując normę w Polskim Komitacie Organizacyjnym i krok po kroku prowadzać każde wymaganie w życie. Wybierając takie rozwiązanie warto rozważyć udział w szkoleniu Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015. Jeśli są Państwo zainteresowani taką opcją polecamy zapoznanie się z naszymi szkoleniami. 

Szkolenia z ISO 9001:2015

Wdrożenie można także zlecić naszej jednostce. W zależności od potrzeb możemy zaproponować Państwu następujące warianty współpracy:

Pełne wdrożenie systemu zarządzania

to rozwiązanie sprawdzi się w firmach, które nie chcą same poświęcać dużo czasu na prace nad systemem, a potrzebują pewności, że wdrożenie będzie skuteczne i uzyskają certyfikat ISO

Konsultacje ISO wraz z audytem wewnętrznym

opcja idealna dla Klientów, którzy chcą sami wdrożyć system, ale potrzebują niewielkiej pomocy i odpowiedzi na nurtującej ich pytania

Skorzystanie z naszych usług pozwala zaoszczędzić czas pracowników i niepotrzebny stres, gdyż zrobimy to sprawnie i w najprostszy możliwy sposób, dając po pełnym wdrożeniu gwarancję na uzyskanie certyfikatu ISO.

Poniżej przedstawiamy schemat procesu wdrożenia normy ISO 9001:

 1. Przegląd organizacji

  określenie stopnia zgodności działania firmy z wymaganiami normy ISO 9001 oraz braków do uzupełnienia podczas kolejnych etapów.

 2. Dokumentowanie systemu

  opracowanie procedur, instrukcji i formularzy, które są wymagane przez normę, a potem będą przydatne podczas certyfikacji ISO 9001.

 3. Szkolenie pracowników

  zapoznanie kadry z systemem, aby każdy znał swoją rolę w strukturze systemu zarządzania i potrafił w nim działać.

 4. Audyt wewnętrzny

  sprawdzenie przez niezależnego od wdrożenia audytora, czy system działający w organizacji spełnia wymagania normy.

 5. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

  poprawienie ewentualnych błędów wykrytych podczas audytu oraz dokonanie analizy działania systemu.

Po wykonaniu tych pięciu zadań system jest gotowy do certyfikacji

 

Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 9001? ile trwa wdrożenie ISO?

Wdrożenie systemu trwa z reguły od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od rozmiarów i charakteru działania organizacji. Koszty wdrożenia zależą od jeszcze większej ilości czynników i mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdy system wyceniany jest indywidualnie, dlatego jeśli chcą Państwo dowiedzieć się ile będzie kosztowało wdrożenie systemu w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu