Szkolenie jest realizowane niezależnie od ilości uczestników!

W szkoleniu można wziąć udział również ONLINE!

 • Videokonferencja na żywo z trenerem.
 • Praca na przesłanych wcześniej do Uczestnika materiałach szkoleniowych zawierających omawiane zadanienia i zadania do wykonania.
 • Test wiedzy prowadzony online po szkoleniu daje możliwość uzyskania certyfikatu Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego.
 • Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu wystawianego przez jednostkę certyfikującą - po dodatkowej opłacie.

 

PROGRAM:

MODUŁ 1 – System zarządzania jakością ISO 9001

 • Co to jest system zarządzania jakością?
 • Norma ISO 9001 – wprowadzenie, zmiany
 • Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

MODUŁ 2 – Wymagania normy ISO 9001:2015

 • Kontekst organizacji i wymagania stron zainteresowanych. Identyfikacja stron i ich wymagań
 • Zarządzanie procesowe i cykl PDCA. Wskaźniki i mierniki procesów
 • Przywództwo, role odpowiedzialności i uprawnienia. Polityka jakości
 • Ryzyka i szanse w systemie zarządzania jakością. Ocena ryzyka w ISO 9001
 • Cele jakości
 • Zarządzanie zasobami: infrastruktura wraz z urządzeniami pomiarowymi, środowisko dla procesów, ludzie i ich kompetencje, świadomość i wiedza
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością
 • Produkcja wyrobu i świadczenie usług: planowanie realizacji, projektowanie, realizacja, zakupy usług i towarów, kontrola jakości, postępowanie z wyrobami i usługami niezgodnymi
 • Monitorowanie systemu, badanie zadowolenia klienta
 • Audyt wewnętrzny w organizacji
 • Przegląd zarządzania według ISO 9001
 • Działania korygujące i doskonalenie

MODUŁ 3 – Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością

 • Funkcja Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, miejsce w strukturze organizacji
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika

MODUŁ 4 – Audytor systemu zarządzania jakością

 • Audit czy audyt? Definicja i cechy audytu. Norma ISO 19011
 • Uczestnicy audytu. Funkcja i zadania audytora wewnętrznego. Kompetencje audytora wewnętrznego

MODUŁ 5 – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego wg ISO 9001

 • Planowanie audytu – przygotowanie programu audytu, plan audytu, listy kontrolne
 • Wykonanie audytu – przebieg audytu wewnętrznego, rozmowa z audytowanym, ocena dokumentacji
 • Identyfikacja i opis niezgodności. Spostrzeżenia audytowe
 • Zamknięcie audytu - przygotowanie raportu z audytu, planowanie działań korygujących po audycie

MODUŁ 6 – Podsumowanie wiadomości i test kompetencji na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego

 

Jak wygląda szkolenie?

POWIEDZ

szkolenie ma formę dyskusji, która angażuje Uczestników i umożliwia odniesienie tematu do własnych doświadczeń

POKAŻ

liczne odniesienia do przykładów "z życia" pozwalają zobrazować omawiane treści i łatwiej zrozumieć trudniejsze zagadnienia

PRZEĆWICZ

ćwiczenia uzupełniające wspomagają zapamiętywanie materiału oraz rozwiązują napotkane problemy

Zapisz się na szkolenie

To pole jest wymagane

Osoba zgłaszająca:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
Adres e-mail wymagany jest do kontaktu.

Uczestnicy:

Podaj wszystkich uczestników szkolenia (imię i nazwisko, email).

Dane do faktury:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy podać NIP firmy.
Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy uzupełnić kod pocztowy.
Prosimy uzupełnić pole.

Cena szkolenia: 990 zł netto/os

(1 217,7 zł brutto/os)

Invalid Input

Szkolenie może być zwolnione z podatku VAT jeśli jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego

Nocleg:

To pole jest wymagane

Certyfikat z jednostki certyfikującej:

To pole jest wymagane

Płatność za szkolenie następuje po ukończeniu szkolenia, na podstawie faktury VAT.

Niewyrażenie zgody uniemożliwia kontakt w sprawie szkolenia.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Zaznacz pole.