Audyt najwyższego kierownictwa według ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2015 nakazuje w zaplanowanych odstępach czasu przeprowadzać niezależne i obiektywne audyty wewnętrzne. To wymaganie, choć wydaje się proste, może przysporzać firmie pewnych trudności...
ISO 45001 - Zakres systemu zarządzania BHP i procesy systemu BHP
CO TO JEST ZAKRES SYSTEMU BHP? Wymaganiem normy ISO 45001 jest, aby organizacja określiła zakres swojego systemu zarządzania biorąc pod uwagę kontekst organizacji i wymagania stron zainteresowanych...
Ocena ryzyka w ISO 9001:2015?
Jednym z wymagań normy ISO 9001:2015 jest zastosowanie w zarządzaniu organizacją podejścia opartego na ryzyku i szansach. Wczytując się w normę łatwo zauważyć, że audytorzy standardu bardzo ogólnie...
Jak wdrożyć system jakości ISO 9001?
Co to jest system zarządzania jakością? System zarządzania jakością to zespół zasad, według których powinna funkcjonować organizacja. Zasady systemu zarządzania jakością oparte są na wymaganiach...
ISO 45001 - Kontekst organizacji i strony zainteresowane
CO TO JEST KONTEKST ORGANIZACJI? Kontekstem organizacji można nazwać wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mają wpływ na działanie organizacji i skuteczność osiągania przyjętych przez...
Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania jakością ISO 9001?
Dobrze wdrożony system zarządzania jakością może przynieść firmie wiele korzyści. Do najważniejszej z nich należą bez wątpienia: 1. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 Wdrożenie systemu otwiera...
Przegląd zarządzania w ISO 9001
W myśl wymagań normy ISO 9001:2015, jednym z najważniejszych obowiązków kierownictwa firmy jest przeprowadzenie przeglądu zarządzania. Przegląd zarządzania ma na celu analizę sytuacji firmy...
Wymagania ISO 45001:2018
W 2018 r. została wydana pierwsza norma ISO dotycząca systemu zarządzania BHP - ISO 45001. Zastępuje ona dotychczas stosowaną normą OHSAS 18001. Warto zapoznać się z wymaganiami nowej normy, aby...
Certyfikacja systemu zarządzania - certyfikacja ISO
Certyfikacja systemu jakości, systemu środowiskowego bądź systemu BHP polega na sprawdzeniu przez niezależnego audytora z akredytowanej jednostki certyfikującej, czy organizacja przestrzega wymagań...
ISO 45001 - Polityka systemu BHP
Wdrożenie systemu zarządzania BHP oznacza, że firma ma określone priorytety dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka systemu BHP lub inaczej polityka BHP firmy to nic innego jak...
Różnice między OHSAS 18001 i ISO 45001
Norma ISO 45001 już obowiązuje! W marcu 2018 r. weszła w życia pierwsza międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzania BHP, wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjna (w skrócie...

O nas

CONSILUM świadczy usługi w oparciu o normy ISO.

Nasze ponad 10 letnie doświadczenie wykorzystujemy przy wdrażaniu systemów zarządzania m.in.

  • zarządzania jakością (ISO 9001:2015),
  • systemu środowiskowego (ISO 14001:2015),
  • systemu zarządzania BHP (norma PN-N 18001 oraz ISO 45001:2018),
  • także systemu zarządzania w laboratorium (ISO 17025:2018).

Z przyjemnością dzielimy się swoją wiedzą na szkoleniach ISO i przygotowujemy uczestników do pełnienia obowiązków audytora wewnętrznego i pełnomocnika ISO.

Więcej o nas

Newsletter