Klasyfikacja ryzyka w zarządzaniu
Pojęcie ryzyka nie ma jednoznacznej definicji. W literaturze można znaleźć wiele sformułowań dla tego pojęcia. Najczęściej określane jest jako: kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia...
Korzyści z wdrożenia ISO 9001
Posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest dla wielu firm koniecznością. Często jest to wymóg klientów, choć w sytuacjach gdy certyfikat ISO 9001 nie jest formalnie wymagany, jego przedstawienie...
Przegląd zarządzania w ISO 9001
W myśl wymagań normy ISO 9001:2015, jednym z najważniejszych obowiązków kierownictwa firmy jest przeprowadzenie przeglądu zarządzania. Przegląd zarządzania ma na celu analizę sytuacji firmy...
ISO 28000:2007 – Struktura normy
Norma ISO 28000 określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Staje się ona coraz popularniejsza wśród firm, którym zależy na gwarancji bezpiecznego wytworzenia...
Norma ISO 45001 po polsku
Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w dniu 1.08.2019 polskie wydanie normy ISO 45001:2018. Wprowadza ono do katalogu norm polskich międzynarodowy pierwowzór ISO 45001. Obie normy stanowią...
ISO 45001 - Polityka systemu BHP
Wdrożenie systemu zarządzania BHP oznacza, że firma ma określone priorytety dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka systemu BHP lub inaczej polityka BHP firmy to nic innego jak...
ISO 45001 – Podejście ISO 45001 do ryzyk i szans
Sensem wdrożenia systemu zarządzania BHP w organizacji jest doskonalenie bezpieczeństwa poprzez odpowiedni nadzór nad zagrożeniami BHP, właściwe reagowanie na nie oraz podejmowanie dodatkowych...
ISO 45001 - Konsultacje i współudział w systemie zarządzania BHP wg ISO 45001
W czerwcu 2019 r. Polski Komitet Normalizacyjny wydał polskie tłumaczenie normy ISO 45001:2018 – międzynarodowego standardu dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
ISO 45001 - Zakres systemu zarządzania BHP i procesy systemu BHP
CO TO JEST ZAKRES SYSTEMU BHP? Wymaganiem normy ISO 45001 jest, aby organizacja określiła zakres swojego systemu zarządzania biorąc pod uwagę kontekst organizacji i wymagania stron zainteresowanych...
ISO 28000:2007 – Korzyści z wdrożenia
W 2005 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opracowała normę „ISO 28000 System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw - wymagania”. Normę zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla...
Polityka jakości przykład
Jednym z najważniejszych dokumentów w systemie zarządzania jakością jest polityka jakości.
ISO 45001 - Kontekst organizacji i strony zainteresowane
CO TO JEST KONTEKST ORGANIZACJI? Kontekstem organizacji można nazwać wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mają wpływ na działanie organizacji i skuteczność osiągania przyjętych przez...
ISO 45001 – Kompetencje
Jednym z warunków zapewnienia bezpieczeństwa w firmie jest zadbanie o kwalifikacje personelu. Kompetentny pracownik posiada wiedzę jak bezpiecznie wykonywać pracę, doświadczenie odpowiednie do...
Jak uzyskać certyfikat ISO 14001?
System zarządzania środowiskowego lub po prostu system środowiskowy jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania na świecie. Nie ma w tym nic dziwnego zważywszy na coraz większą świadomość...
Wymagania ISO 45001:2018
W 2018 r. została wydana pierwsza norma ISO dotycząca systemu zarządzania BHP - ISO 45001. Zastępuje ona dotychczas stosowaną normą OHSAS 18001. Warto zapoznać się z wymaganiami nowej normy, aby...
Kompetencje Audytora wewnętrznego ISO 9001
Rolą Audytora wewnętrznego jest sprawdzenia czy firma, w której pracuje spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz wymagania, które sama sobie ustaliła w dokumentacji wewnętrznej systemu zarządzania...
Pełnomocnik ds systemu zarządzania jakością - zakres obowiązków
Wdrażając system zarządzania jakością Zarząd firmy zawsze staje przed dylematem kto ma pilnować, aby wdrożenie i późniejsze działania systemu przebiegało bez problemów.
Różnice między OHSAS 18001 i ISO 45001
Norma ISO 45001 już obowiązuje! W marcu 2018 r. weszła w życia pierwsza międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzania BHP, wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjna (w skrócie...
Audytor wewnętrzny ISO 9001
Każda firma posiadająca wdrożony system zarządzania jakością ma obowiązek wykonywania raz na jakiś czas audytów wewnętrznych. Aby móc je przeprowadzić potrzebuje kompetentnych audytorów. Można ich...
Czy Pełnomocnik ISO musi mieć certyfikat?
Na rynku szkoleń dotyczących systemów zarządzania dostępnych jest mnóstwo ofert kursów na Pełnomocnika ds. ISO czy też Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością lub innego systemu zarządzania...
Ocena ryzyka w ISO 9001:2015?
Jednym z wymagań normy ISO 9001:2015 jest zastosowanie w zarządzaniu organizacją podejścia opartego na ryzyku i szansach. Wczytując się w normę łatwo zauważyć, że audytorzy standardu bardzo ogólnie...
Polityka jakości w firmie - jak napisać?
Jesli firmie zależy na jakości, to chce to powiedzieć swoim odbiorcom. Do tego idealnie służy polityka jakości. Jednak w związku z jej przegotowaniem mogą pojawić się pewne wątpliwości, które jedna z...
Audyt najwyższego kierownictwa według ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2015 nakazuje w zaplanowanych odstępach czasu przeprowadzać niezależne i obiektywne audyty wewnętrzne. To wymaganie, choć wydaje się proste, może przysporzać firmie pewnych trudności...
Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania jakością ISO 9001?
Dobrze wdrożony system zarządzania jakością może przynieść firmie wiele korzyści. Do najważniejszej z nich należą bez wątpienia: 1. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 Wdrożenie systemu otwiera...
Certyfikacja systemu zapewnienia jakości na ISO 9001:2008
Czy można certyfikować system zapewnienia jakości przygotowany według normy ISO 9001 z 2008 r.?
Jak wdrożyć system jakości ISO 9001?
Co to jest system zarządzania jakością? System zarządzania jakością to zespół zasad, według których powinna funkcjonować organizacja. Zasady systemu zarządzania jakością oparte są na wymaganiach...
Certyfikacja systemu zarządzania - certyfikacja ISO
Certyfikacja systemu jakości, systemu środowiskowego bądź systemu BHP polega na sprawdzeniu przez niezależnego audytora z akredytowanej jednostki certyfikującej, czy organizacja przestrzega wymagań...
Co to jest ISO 9001 w firmie?
Obecnie wiele firm przystępujących do przetargów lub otrzymujących zapytania ofertowe od znaczących klientów spotyka się z wymaganiem posiadania certyfikatu ISO 9001. System zarządzania jakością ISO...

O nas

CONSILUM świadczy usługi w oparciu o normy ISO.

Nasze ponad 10 letnie doświadczenie wykorzystujemy przy wdrażaniu systemów zarządzania m.in.

  • zarządzania jakością (ISO 9001:2015),
  • systemu środowiskowego (ISO 14001:2015),
  • systemu zarządzania BHP (norma PN-N 18001 oraz ISO 45001:2018),
  • także systemu zarządzania w laboratorium (ISO 17025:2018).

Z przyjemnością dzielimy się swoją wiedzą na szkoleniach ISO i przygotowujemy uczestników do pełnienia obowiązków audytora wewnętrznego i pełnomocnika ISO.

Więcej o nas

Newsletter