Aby nie stać w miejscu trzeba się rozwijać. Przypominamy sobie o tym szczególnie w takich sytuacjach zawodowych, gdy chcemy zmienić stanowisko pracy, miejsce zatrudnienia czy składamy wniosek o podwyżkę.

Najprostszą drogą do zdobycia wyższych kwalifikacji, a więc rozwoju, jest udział w szkoleniach, między innymi w szkoleniach z ISO. W obecnym czasie bardzo wiele firm wykonuje szkolenia z systemów zarządzania zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Sytuacja ta została po części wymuszona przez pandemię COVID-19 i wygląda na to, że zostanie z nami na dłużej. Potencjalny uczestnik szkolenia staje przed dylematem, jaki rodzaj szkolenia wybrać? Który będzie lepszy? Z drugiej strony, będąc firmą szkoleniową pojawia się pytanie, jaką formę proponować klientom? Z której chętniej skorzystają? Warto rzucić okiem na „za” i „przeciw” każdej z tych propozycji.

Szkolenie ISO stacjonarnie

Stacjonarne szkolenia z systemów zarządzania są realizowane w sali szkoleniowej, którą dysponuje organizator szkolenia. Sala może być do stałej dyspozycji firmy szkoleniowej lub jest przez nią wynajmowana tylko na szkolenia. To ma swoje wady i zalety. Wśród wad można wymienić:

 1. Niepewność realizacji szkolenia

Wynajęcie i utrzymanie sali jest kosztowne, ponadto dostęp do sali dla firmy szkoleniowej może być ograniczony, jeśli jest ona wynajmowana tylko na czas szkolenia. Z tych przyczyn szkolenia stacjonarne w wielu firmach są wykonywane wyłącznie po przyjęciu zgłoszeń od przynajmniej kilku osób i są odwoływane w razie nie zebrania się odpowiednio licznej grupy. To stawia uczestników w niewygodnej sytuacji, przed koniecznością przeorganizowania planów i poszukania szkolenia w innym terminie lub u innego organizatora. Zapisując się na szkolenie stacjonarne warto pytać od udziału ilu uczestników szkolenie na pewno się odbędzie i warto szukać firmy, która nawet dla jednej osoby takie szkolenie przeprowadzi.

 1. Koszty szkolenia

Część kosztów wynajmu i utrzymania sali szkoleniowej jest jedną ze składowych ceny szkolenia dla uczestnika. Z tego powodu szkolenia ISO stacjonarne mogą być droższe niż szkolenia online. Jednak nie zawsze jest to reguła.

 1. Konieczność dojazdu i ewentualnie noclegu w okolicy miejsca szkolenia

Wyjazd np. z Gdańska czy Szczecina na szkolenie ISO w Krakowie to już cała wyprawa. Sama droga – niezależnie czy pokonana autem czy pociągiem – bywa męcząca, a czas potrzebny na jej pokonanie można byłoby przecież przeznaczyć na przyjemniejsze rzeczy. Jeśli szkolenie organizowane jest daleko od naszego miejsca zamieszkania trzeba czasem poświęcić dodatkowy dzień na przyjazd, co wiąże się z nieobecnością pracy i wydłużeniem listy zadań, które pojawią się dodatkowo przez czas naszej nieobecności.

Szkolenia stacjonarne mają jednak wiele zalet, które rekompensują wymienione wyżej wady:

 1. Bezpośredni kontakt z trenerem

Szkolenie stacjonarne jest realizowane w bezpośredniej obecności trenera. Nie ma możliwości wyłączenia kamery, wylogowania się choć na chwilę. Nic nie przerywa odbioru. To stwarza możliwość nawiązania swobodnego kontaktu, zadania wszystkich pojawiających się pytań i otrzymania na nie odpowiedzi. Dla osoby chcącej faktycznie uzyskać potrzebą wiedzę na szkoleniu to są bardzo ważne argumenty. Dodatkowo, jeśli szkolenie jest prowadzone w małej grupie wówczas można porozmawiać z trenerem o systemie zarządzania w swojej firmie i uzyskać pomoc. Zdarza się, że podczas takiego szkolenia trener pochyli się w przerwie nad dokumentacją ISO przywiezioną przez uczestnika i doradzi co z nią począć, aby była bardziej użyteczna.

 1. Możliwość wymiany doświadczeń

Teoretycznie każda forma szkolenia daje tą możliwość, ale o niebo lepiej jest rozmawiać o swoich własnych doświadczeniach z osobą, która stoi wprost przed nami, niż z osobą będącą po drugiej stronie monitora. A czasem najważniejsze rozmowy nie odbywają się na samym szkoleniu lecz w przerwach między zajęciami. Udział w szkoleniu stacjonarnym daje też możliwość wymiany kontaktów między uczestnikami. Można w ten sposób pozyskać nowych dostawców, klientów czy pracowników. Przy szkoleniach online ta możliwość jest ograniczona.

 1. Skuteczność szkoleń

Będąc na szkoleniu stacjonarnym łatwiej jest skoncentrować uwagę na przedstawianych przez trenera zagadnieniach. Sama obecność w sali, gdzie inni również skupiają się na szkoleniu i uczestniczą aktywnie w zajęciach działa motywująco. To podnosi skuteczność szkoleń stacjonarnych z ISO. Ilość wyniesionych z niej wiedzy będzie statystycznie większa niż przy szkoleniach realizowanych w formie online. Ponadto podczas szkolenia stacjonarnego łatwiej jest prowadzić ćwiczenia z uczestnikami, a ćwiczenia są najlepszym „utrwalaczem” przekazywanych treści. Choć szkolenie stacjonarne będzie z reguły skuteczniejsze, to oczywiście, jeśli uczestnikowi na szkoleniu online będzie zależało na pozyskaniu wiedzy wówczas i ta forma szkolenia będzie dla niego dobra.

 1. Konieczność dojazdu i ewentualnie noclegu w okolicy miejsca szkolenia

Ten argument może być jednocześnie wadą i zaletą szkoleń stacjonarnych z ISO. Dla niektórych możliwość przyjechania na szkolenie do innego miasta, jest świetną okazją do poznania tego miasta, oderwania się na chwilę od codziennych spraw. Szczególnie, jeśli trzeba także skorzystać z noclegu. Dla rodziców małych dzieci taki wyjazd może być okazją do wyspania się (bezcenne!), a ponieważ na szkoleniach stacjonarnych z reguły jest zapewniony lunch to również kwestię gotowania tego dnia mamy z głowy.

Szkolenie ISO online

Szkolenia stacjonarne mają wiele wad i zalet. Podobnie jest w formą online szkolenia z ISO. Do najważniejszych zalet szkolenia online można zaliczyć:

 1. Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem

Zdarza się, że udział w szkoleniu stacjonarnym jest niemożliwy ze względu na konieczność obecności w swoim miejscu pracy czy zamieszkania. Sytuację ratuje wtedy szkolenie online i możliwość zalogowania się na nie dokładnie na ten czas, w którym prowadzone są zajęcia. Nie tracimy w ten sposób czasu na dojazd, a przerwy w szkoleniu możemy wykorzystać w dowolny sposób. Niektóre firmy sprzedają także webinary, do których dostęp nie jest tylko w rzeczywistym czasie ich prowadzenia lecz także po zajęciach. To daje możliwość logowania się w dowolnych godzinach i stopniowego przyswajania materiału.

 1. Niższe koszty szkolenia

Nawet jeśli sama cena szkolenia online jest taka sama, jak cena szkolenia stacjonarnego to uczestnicząc w tej pierwszej formie oszczędzamy czas i pieniądze potrzebne na dojazd na miejsce szkolenia.

 1. Ograniczony kontakt z innymi uczestnikami

W aspekcie zagrożeń zdrowotnych związanych z COVID-19 lub innymi chorobami zaraźnymi szkolenia online wydają się lepszy rozwiązaniem. Dzięki zdalnemu kontaktowi z innymi uczestnikami i trenerem nie ma możliwości zarażenia się chorobą. Również w sytuacji gdy my sami jako uczestnicy nie jesteśmy pewni swojego stanu zdrowia bardziej odpowiedzialnie jest zostać w domu i uczestniczyć w szkoleniu online niż wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym. Z drugiej strony spędzanie wielu godzin przed komputerem, na domowym krześle czy fotelu niekoniecznie dostosowanym ergonomicznie do długotrwałego siedzenia może poskutkować dolegliwościami ze strony układu wzroku lub ruchu.

Wadami szkoleń online będą natomiast:

 1. Wymagania sprzętowe

Aby uczestniczyć w szkoleniu online niezbędny będzie komputer lub inny sprzęt, przez który można będzie połączyć się z trenerem, a czasem także dodatkowe akcesoria typu mikrofon czy kamera. Ponadto jakość szkolenia patrząc od strony technicznej będzie uzależniona od jakości naszego komputera, szybkości przetwarzania danych, a także od szybkości przesyłu danych przez łącze internetowe. To wszystko stwarza może stwarzać problemu przy nawiązaniu połączenia z trenerem i w późniejszym jego utrzymaniu. Takich wad nie ma szkolenie stacjonarne.

 1. Mniejsza skuteczność szkoleń online

Wyżej omówiono już na czym polega różnica w skuteczności szkoleń stacjonarnych i online. Warto dodać tylko, że na ten aspekt duży wpływ ma sama postawa uczestnika szkolenia i jego nastawienie do udziału w szkoleniu. Jeśli faktycznym powodem zgłoszenia się na szkolenie jest chęć nauczenia się nowych rzeczy wówczas forma szkolenia nie będzie miała aż takiego wpływu na przyswajanie wiedzy, ja w przypadku uczestnictwa w szkoleniu „z obowiązku” po skierowaniu na nie przez przełożonych.

  

Polecamy: Szkolenie: "Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015".

 

Zdjęcie: Obraz autorstwa katemangostar na Freepik

 

Masz pytania do artykułu?

Zapraszamy do kontaktu!

  


 Artykuł ten jest własnością intelektualną CONSILUM. Może być rozpowszechniany bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym problematyką systemów zarządzania ISO, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście. Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem źródła.