Wdrożenie systemu zarządzania BHP oznacza, że firma ma określone priorytety dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka systemu BHP lub inaczej polityka BHP firmy to nic innego jak określenie najważniejszych celów w obszarze BHP, do których organizacja pragnie dążyć. Wymóg opracowania polityki BHP wynika z wszystkich stosowanych norm: ISO 45001, PN-N 18001 oraz z wycofywanej normy OHSAS 18001. Treść polityki BHP zależy od specyfiki organizacji oraz jej zaangażowania w działania BHP, jednak pewne zapisy polityki muszą być zachowane, niezależnie od firmy, której ona dotyczy.

JAK NAPISAĆ POLITYKĘ BHP?

Naczelnym celem BHP dla organizacji, nadrzędnym w stosunku do wszystkich innych celów, powinno być zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym wśród pracowników i podwykonawców. Zapis ten powinien być widoczny w polityce BHP. Organizacja może doprecyzować go, odnosząc się do tych zagrożeń BHP, które są dla niej szczególnie istotne.

Przykład: polityka BHP firmy budowlanej może zawierać zapis o zachowaniu bezpiecznych warunków pracy w celu zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym, szczególnie w obszarze prac na wysokości, jeśli upadek z wysokości stanowi jedno z głównych zagrożeń w firmie.

Norma ISO 45001:2018 wymaga także umieszczenia w polityce zobowiązań do:

  • Spełniania wymagań prawnych i innych, które są związane z BHP i dotyczą organizacji,
  • Eliminacji zagrożeń BHP i zmniejszania związanego z nimi ryzyka,
  • Konsultowania i udziału pracowników lub przedstawicieli pracowników w działania związane z BHP,
  • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Porównując normę ISO 45001 z normą OHSAS 18001 łatwo można zauważyć, że nowa polityka BHP zawiera więcej zobowiązań. Warto jednak zaznaczyć, że zmiana dokumentu jakim jest polityka BHP prawdopodobnie nie będzie miała wpływu na sposób działania organizacji, gdyż każde z ze zobowiązań zawartych w nowej polityce musiało być realizowane już wcześniej, nawet jeśli nie wynikało z treści polityki.

GDZIE UMIEŚCIĆ POLITYKĘ SYSTEMU BHP?

Polityka BHP jest wizytówką systemu BHP firmy. Powinna ona być dostępna zarówno dla pracowników, jak też dla podwykonawców, klientów oraz innych stron zainteresowanych. Dobrą praktyką jest umieszczanie polityki w widocznym miejscu firmy, np. przy recepcji, w sali konferencyjnej lub w pomieszczeniu socjalnym. Ponadto wiele firm udostępnia swoją politykę na stronie internetowej, aby każdy zainteresowany mógł się z nią zapoznać.

Pamiętajmy, że polityka BHP powinna być podpisana przez kierownictwo firmy.

 

Masz pytania do artykułu?

Zapraszamy do kontaktu!

 

Inne artykuły z serii WYMAGANIA ISO 45001:

 


 Artykuł ten jest własnością intelektualną CONSILUM. Może być rozpowszechniany bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym problematyką systemów zarządzania ISO, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście. Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem źródła.