W 2005 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opracowała normę „ISO 28000 System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw - wymagania”. Normę zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla organizacji uczestniczących w łańcuchu dostaw. Wymagania ISO 28000 są wdrażane w firmach  transportowych, spedycyjnych, produkcyjnych i usługowych. Skuteczne wdrożenie systemu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw uwzględniając wszystkie jego elementy, takie jak: produkcję, magazynowanie, transport, świadczenie usług i procesy wsparcia tj. IT, infrastruktura, zakupy i inne.

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw (SZBŁD), podobnie jak inne systemu zarządzania, jest oparty na cyklu Deminga-PDCA (Plan-Do-Check- Act) i koncentruje się na ciągłym doskonaleniu. Oznacza to, że każde działanie podejmowane w systemie powinno być przemyślane, wdrożone, wprawdzone pod kątem skuteczności i stale doskonalone. Standard ISO 28000:2007 wymaga identyfikacji czynników, które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw - jest to jedno z najważniejszych wymagań. Następnie należy dążyć do zapobiegania występowaniu tych czynników oraz podejmować działania zmniejszające ryzyko, które wynika z zagrożeń bezpieczeństwa. ISO 28000 wymaga także regularnego monitorowania prowadzonych działań, żeby zapewnić ciągłą poprawę działania systemu. 

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

Wdrożenie w przedsiębiorstwie i posiadanie akredytowanego certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw zgodnego z ISO 28000:2007 może przynieść wiele znaczących korzyści m.in.:

  • podniesienie prestiżu organizacji, co może przekładać się na pozyskanie nowych klientów,
  • rozwój firmy,
  • podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa, a także potwierdzenie jego zdolności do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa łańcucha dostaw,
  • zidentyfikowanie punktów krytycznych w łańcuchu dostaw, co skutkuje zmniejszeniem zakłóceń łańcucha dostaw,
  • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz wzrost satysfakcji klientów,
  • optymalizacja procesów w celu zapewnienia niezawodności łańcucha dostaw,
  • możliwość przystąpienia do uzyskania statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego AEO, który uprawnia do korzystania z ułatwień związanych z kontrolą celną.

 

Aby wdrożyć ISO 28000 warto zapoznać się bliżej z jej wymaganiami. Norma dostępna jest do zakupu przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną - https://www.iso.org/standard/44641.html . My natomiast w kolejnych artykułach przybliżymy Państwu wymagania ISO 28000, aby ułatwić proces jej wdrożenia i certyfikacji.

Masz pytania do artykułu?

Zapraszamy do kontaktu!

 

Inne artykuły z serii WYMAGANIA ISO 28000:

 

 Artykuł ten jest własnością intelektualną CONSILUM. Może być rozpowszechniany bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym problematyką systemów zarządzania ISO, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście. Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem źródła.