Certyfikowane szkolenie na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego wg ISO 14001

Szkolenie jest realizowane niezależnie od ilości uczestników!

W szkoleniu można wziąć udział również ONLINE!

 • Videokonferencja na żywo z trenerem.
 • Praca na przesłanych wcześniej do Uczestnika materiałach szkoleniowych zawierających omawiane zadanienia i zadania do wykonania.
 • Test wiedzy prowadzony online po szkoleniu daje możliwość uzyskania certyfikatu Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego.
 • Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu wystawianego przez jednostkę certyfikującą - po dodatkowej opłacie.

 

PROGRAM:

MODUŁ 1 – System zarządzania środowiskowego ISO 14001

 • Czym jest system zarządzania środowiskowego?
 • Norma ISO 14001 – wprowadzenie
 • Jak uzyskać certyfikat ISO 14001?

MODUŁ 2 – Wymagania normy ISO 14001:2015

 • Określanie kontekstu organizacji i wymagań stron zainteresowanych.
 • Zarządzanie procesowe i cykl PDCA dla systemu środowiskowego.
 • Przywództwo, odpowiedzialności i uprawnienia pracowników i kierownictwa. Polityka środowiskowa
 • Ryzyka i szanse - ocena ryzyka w ISO 14001, działania w oparciu o ryzyka i szanse.
 • Aspekty środowiskowe - identyfikacja, ocena i klasyfikacja.
 • Zobowiązania dotyczące zgodności - wymagania prawne i inne.
 • Cele środowiskowe - ustalanie, przegląd, rozliczenie.
 • Zarządzanie kadrami - kompetencje, świadomość i komunikacja.
 • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego. Omówienie na przykładach.
 • Postępowanie z aspektami środowiskowymi z uwzgędnieniem oceny cyklu życia wyrobu.
 • Sytuacje awaryjne - zapobieganie, gotowość do reagowania na nie.
 • Monitorowanie systemu i audyt wewnętrzny.
 • Przegląd zarządzania według ISO 14001.
 • Działania korygujące i doskonalenie.

MODUŁ 3 – Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego

 • Funkcja i miejsce w firmie Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika

MODUŁ 4 – Audyt systemu zarządzania środowiskowego

 • Audit czy audyt? Definicja i cechy audytu. Norma ISO 19011.
 • Uczestnicy audytu. Funkcja i zadania Audytora wewnętrznego. Kompetencje Audytora.

MODUŁ 5 – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na zgodność z ISO 14001

 • Przygotowanie do audytu. Sporządzenie programu audytu, planu audytu oraz listy kontrolnej.
 • Realizacja audytu – jak poprawnie wykonać audyt wewnętrzny? Prowadzenie rozmów, ocena dokumentacji, analiza zauważonych sytuacji audytowych
 • Identyfikacja i opis niezgodności oraz spostrzeżeń Audytora
 • Zakończenie audytu - raport z audytu, planowanie działań korygujących po audycie

MODUŁ 6 – Podsumowanie wiadomości i test kompetencji na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego

 

Jak wygląda szkolenie?

POWIEDZ

szkolenie ma formę dyskusji, która angażuje Uczestników i umożliwia odniesienie tematu do własnych doświadczeń

POKAŻ

liczne odniesienia do przykładów "z życia" pozwalają zobrazować omawiane treści i łatwiej zrozumieć trudniejsze zagadnienia

PRZEĆWICZ

ćwiczenia uzupełniające wspomagają zapamiętywanie materiału oraz rozwiązują napotkane problemy

Zapisz się na szkolenie

To pole jest wymagane

Osoba zgłaszająca:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
Adres e-mail wymagany jest do kontaktu.

Uczestnicy:

Podaj wszystkich uczestników szkolenia (imię i nazwisko, email).

Dane do faktury:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy podać NIP firmy.
Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy uzupełnić kod pocztowy.
Prosimy uzupełnić pole.

Cena szkolenia: 1 100 zł netto/os

(1 353 zł brutto/os)

Invalid Input

Szkolenie może być zwolnione z podatku VAT jeśli jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego

Nocleg:

To pole jest wymagane

Certyfikat z jednostki certyfikującej:

To pole jest wymagane

Płatność za szkolenie następuje po ukończeniu szkolenia, na podstawie faktury VAT.

Niewyrażenie zgody uniemożliwia kontakt w sprawie szkolenia.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Zaznacz pole: nie jestem robotem.