Certyfikowane szkolenie na Kierownika Jakości i Audytora Wewnętrznego wg ISO/IEC 17025:2018

Szkolenie jest realizowane niezależnie od ilości uczestników!

W szkoleniu można wziąć udział również ONLINE!

 • Videokonferencja na żywo z trenerem.
 • Praca na przesłanych wcześniej do Uczestnika materiałach szkoleniowych zawierających omawiane zadanienia i zadania do wykonania.
 • Test wiedzy prowadzony online po szkoleniu daje możliwość uzyskania certyfikatu Kierownika Jakości i Audytora Wewnętrznego.
 • Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu wystawianego przez jednostkę certyfikującą - po dodatkowej opłacie.

 

PROGRAM:

MODUŁ 1 – System zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym wg ISO/IEC 17025:2018

 • System zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym – podstawy
 • Norma ISO/IEC 17025:2018 – wprowadzenie, zmiany w stosunku do normy ISO/IEC 17025:2005.
 • Jak uzyskać akredytację systemu na normę ISO/IEC 17025:2018?

MODUŁ 2 – Wymagania normy ISO 17025:2018

 • Wymagania ogólne dotyczące laboratorium. Zachowanie niezależności i poufności badań/wzorcowań
 • Personel laboratorium – wymagania wstępne, upoważnienia, szkolenia
 • Warunki lokalowe i środowiskowe istotne dla działalności laboratorium
 • Nadzór nad wyposażeniem laboratorium i zachowanie zgodności metrologicznej
 • Postępowanie z zapytaniami od klientów, ofertami, umowami. Rozpatrywanie skarg
 • Metody badawcze – wybór i walidacja metod
 • Pobór próbek i postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań
 • Zapisy techniczne w systemie zarządzania jakością. Nadzór nad danymi w systemie jakości
 • Wymagania normy w zakresie szacowania niepewności pomiarów
 • Zapewnienie jakości badań i wzorcowań
 • Przedstawienie wyników badań i wzorcowań
 • Postępowanie z badaniami i wzorcowaniami niezgodnymi z wymaganiami
 • Wymagania dotyczące organizacji systemu jakości w laboratorium: nadzór nad dokumentacją i zapisami, działania dotyczące ryzyk i szans, działania korygujące i doskonalenie, audity wewnętrzne i przegląd zarządzania

MODUŁ 3 – Kierownik jakości ds. systemu zarządzania jakością w laboratorium

 • Funkcja Kierownika ds. jakości, miejsce w strukturze laboratorium.
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia Kierownika ds. jakości

MODUŁ 4 – Audit wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium

 • Rola audytu w firmie, najważniejsze pojęcia i cele auditu. Norma ISO 19011
 • Uczestnicy audytu. Funkcja i zadania audytora wewnętrznego. Kompetencje audytora

MODUŁ 5 – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego wg ISO 17025

 • Planowanie audytu – przygotowanie programu audytu, plan audytu, listy kontrolne
 • Wykonanie audytu – przebieg audytu wewnętrznego, rozmowa z audytowanym, ocena dokumentacji
 • Niezgodności i spostrzeżenia audytowe – identyfikacja, opis na podstawie przykładów
 • Zakończenie audytu - raport z audytu, działania korygujące w oparciu o niezgodności

MODUŁ 6 – Podsumowanie wiadomości i test kompetencji na Kierownika Jakości i Audytora Wewnętrznego

Jak wygląda szkolenie?

POWIEDZ

szkolenie ma formę dyskusji, która angażuje Uczestników i umożliwia odniesienie tematu do własnych doświadczeń

POKAŻ

liczne odniesienia do przykładów "z życia" pozwalają zobrazować omawiane treści i łatwiej zrozumieć trudniejsze zagadnienia

PRZEĆWICZ

ćwiczenia uzupełniające wspomagają zapamiętywanie materiału oraz rozwiązują napotkane problemy

Zapisz się na szkolenie

To pole jest wymagane

Osoba zgłaszająca:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
Adres e-mail wymagany jest do kontaktu.

Uczestnicy:

Podaj wszystkich uczestników szkolenia (imię i nazwisko, email).

Dane do faktury:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy podać NIP firmy.
Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy uzupełnić kod pocztowy.
Prosimy uzupełnić pole.

Cena szkolenia: 1 300 zł netto/os

(1 599 zł brutto/os)

Invalid Input

Szkolenie może być zwolnione z podatku VAT jeśli jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego

Nocleg:

To pole jest wymagane

Certyfikat z jednostki certyfikującej:

To pole jest wymagane

Płatność za szkolenie następuje po ukończeniu szkolenia, na podstawie faktury VAT.

Niewyrażenie zgody uniemożliwia kontakt w sprawie szkolenia.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Zaznacz pole: nie jestem robotem.