Certyfikowane szkolenie na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego wg ISO 45001

Szkolenie jest realizowane niezależnie od ilości uczestników!

 W szkoleniu można wziąć udział również ONLINE!

 • Videokonferencja na żywo z trenerem.
 • Praca na przesłanych wcześniej do Uczestnika materiałach szkoleniowych zawierających omawiane zadanienia i zadania do wykonania.
 • Test wiedzy prowadzony online po szkoleniu daje możliwość uzyskania certyfikatu Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego.
 • Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu wystawianego przez jednostkę certyfikującą - po dodatkowej opłacie.

 

PROGRAM:

MODUŁ 1 – System zarządzania BHP

 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy działania.
 • Norma ISO 45001 – wprowadzenie. Różnice między ISO 45001 a OHSAS 18001 i PN-N 18001.
 • Jak uzyskać certyfikat ISO 45001?

MODUŁ 2 – Wymagania normy ISO 45001:2018, a OHSAS 18001 i PN-N 18001

 • Określenie kontekstu organizacji i wymagań stron zainteresowanych.
 • Cykl Deminga (PDCA) w zarządzaniu procesowym firmy. Pomiar procesów - wskaźniki.
 • Przywództwo, role odpowiedzialności i uprawnienia. Konsultacje i współudział pracowników. Polityka BHP.
 • Identyfikacja ryzyk oraz oszacowanie ryzyk i szans w systemie zarządzania BHP.
 • Zobowiązania dotyczące zgodności – wymagania prawne BHP i inne istotne wymagania.
 • Cele BHP i programy ich osiągnięcia.
 • Zarządzanie zasobami: ludzie i ich kompetencje, świadomość i komunikacja.
 • Dokumentacja systemu zarządzania BHP, nadzór nad dokumentacją.
 • Postępowanie operacyjne w ISO 45001 – zarządzanie ryzykiem BHP, zakupy mające wpływ na BHP.
 • Przeciwdziałanie i gotowość do reagowania na sytuacje awaryjne.
 • Monitorowanie systemu i analiza wyników.
 • Audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania według ISO 45001.
 • Działania korygujące i doskonalenie.

MODUŁ 3 – Pełnomocnika ds. systemu zarządzania BHP

 • Funkcja Pełnomocnika ds. systemu zarządzania BHP, miejsce w strukturze organizacji. Relacje z innymi funkcjami w BHP.
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika.

MODUŁ 4 – Audyt wewnętrzny – audit systemu zarządzania BHP

 • Rola audytu w firmie, najważniejsze pojęcia i cele auditu. Norma ISO 19011.
 • Uczestnicy audytu. Funkcja i zadania audytora wewnętrznego. Kompetencje audytora.

MODUŁ 5 – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego wg ISO 45001

 • Planowanie audytu – przygotowanie programu audytu, plan audytu, listy kontrolne
 • Wykonanie audytu – przebieg audytu wewnętrznego, rozmowa z audytowanym, ocena dokumentacji
 • Niezgodności i spostrzeżenia audytowe – identyfikacja, opis na podstawie przykładów
 • Zakończenie audytu - raport z audytu, działania korygujące w oparciu o niezgodności

MODUŁ 6 – Podsumowanie wiadomości i test kompetencji na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego

 

Jak wygląda szkolenie?

POWIEDZ

szkolenie ma formę dyskusji, która angażuje Uczestników i umożliwia odniesienie tematu do własnych doświadczeń

POKAŻ

liczne odniesienia do przykładów "z życia" pozwalają zobrazować omawiane treści i łatwiej zrozumieć trudniejsze zagadnienia

PRZEĆWICZ

ćwiczenia uzupełniające wspomagają zapamiętywanie materiału oraz rozwiązują napotkane problemy

Zapisz się na szkolenie

To pole jest wymagane

Osoba zgłaszająca:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
Adres e-mail wymagany jest do kontaktu.

Uczestnicy:

Podaj wszystkich uczestników szkolenia (imię i nazwisko, email).

Dane do faktury:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy podać NIP firmy.
Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy uzupełnić kod pocztowy.
Prosimy uzupełnić pole.

Cena szkolenia: 1 100 zł netto/os

(1 353 zł brutto/os)

Invalid Input

Szkolenie może być zwolnione z podatku VAT jeśli jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego

Nocleg:

To pole jest wymagane

Certyfikat z jednostki certyfikującej:

To pole jest wymagane

Płatność za szkolenie następuje po ukończeniu szkolenia, na podstawie faktury VAT.

Niewyrażenie zgody uniemożliwia kontakt w sprawie szkolenia.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Zaznacz pole: nie jestem robotem.