Certyfikowane szkolenie na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego wg ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018

Szkolenie jest realizowane niezależnie od ilości uczestników!

W szkoleniu można wziąć udział również ONLINE!

 • Videokonferencja na żywo z trenerem.
 • Praca na przesłanych wcześniej do Uczestnika materiałach szkoleniowych zawierających omawiane zadanienia i zadania do wykonania.
 • Test wiedzy prowadzony online po szkoleniu daje możliwość uzyskania certyfikatu Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego.
 • Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu wystawianego przez jednostkę certyfikującą - po dodatkowej opłacie.

 

PROGRAM:

MODUŁ 1 – Zintegrowany system zarządzania jakością i bhp wg ISO 9001 i ISO 45001

 • Zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy działania
 • Podstawy normatywne. Norma ISO 9001 i norma ISO 45001. Różnice między ISO 45001, a OHSAS 18001 i PN-N 18001
 • Jak uzyskać certyfikat dla systemu ISO 9001 i ISO 45001?

MODUŁ 2 – Wymagania norm ISO 9001:2015 i ISO 45001:2017

 • Określenie kontekstu organizacji i wymagań stron zainteresowanych
 • Cykl Deminga (PDCA) w zarządzaniu procesowym firmy. Pomiar procesów - wskaźniki
 • Rola najwyższego kierownictwa, przydzielenie ról i odpowiedzialności pracownikom. Konsultacje i współudział pracowników. Polityka jakości i BHP
 • Identyfikacja ryzyk oraz oszacowanie ryzyk i szans w zintegrowanym systemie zarządzania.
 • Zobowiązania dotyczące zgodności – wymagania prawne i inne istotne w systemie
 • Cele jakości i BHP oraz planowanie ich realizacji
 • Zarządzanie infrastrukturą, środowiskiem dla procesów, ludźmi oraz ich kompetencjami, świadomością i komunikacja
 • Dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania, nadzór nad dokumentacją
 • Postępowanie operacyjne w ISO 9001 i ISO 45001 – realizacja wyrobu i usług z uwzględnieniem zasad BHP
 • Postępowanie w przypadku sytuacji awaryjnych
 • Monitorowanie systemu i analiza wyników
 • Audyt wewnętrzny w organizacji i przegląd zarządzania według ISO 9001 i ISO 14001
 • Działania korygujące i doskonalenie

MODUŁ 3 – Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i BHP

 • Funkcja Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania, miejsce w strukturze organizacji
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika

MODUŁ 4 – Audyt wewnętrzny – audit zintegrowanego systemu zarządzania

 • Cechy audytu. Norma ISO 19011
 • Uczestnicy audytu. Funkcja i zadania Audytora wewnętrznego. Kompetencje Audytora wewnętrznego

MODUŁ 5 – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego wg ISO 9001 i ISO 45001

 • Planowanie audytu – przygotowanie programu audytu, plan audytu, listy kontrolne
 • Wykonanie audytu – przebieg audytu wewnętrznego, rozmowa z audytowanym, ocena dokumentacji
 • Identyfikacja i opis niezgodności. Spostrzeżenia audytowe
 • Zakończenie audytu - raport z audytu, działania korygujące w oparciu o niezgodności

MODUŁ 6 – Podsumowanie wiadomości i test kompetencji na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego

 

Jak wygląda szkolenie?

POWIEDZ

szkolenie ma formę dyskusji, która angażuje Uczestników i umożliwia odniesienie tematu do własnych doświadczeń

POKAŻ

liczne odniesienia do przykładów "z życia" pozwalają zobrazować omawiane treści i łatwiej zrozumieć trudniejsze zagadnienia

PRZEĆWICZ

ćwiczenia uzupełniające wspomagają zapamiętywanie materiału oraz rozwiązują napotkane problemy

Zapisz się na szkolenie

To pole jest wymagane

Osoba zgłaszająca:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
Adres e-mail wymagany jest do kontaktu.

Uczestnicy:

Podaj wszystkich uczestników szkolenia (imię i nazwisko, email).

Dane do faktury:

Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy podać NIP firmy.
Prosimy uzupełnić pole.
Prosimy uzupełnić kod pocztowy.
Prosimy uzupełnić pole.

Cena szkolenia: 1 300 zł netto/os

(1 599 zł brutto/os)

Invalid Input

Szkolenie może być zwolnione z podatku VAT jeśli jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego

Nocleg:

To pole jest wymagane

Certyfikat z jednostki certyfikującej:

To pole jest wymagane

Płatność za szkolenie następuje po ukończeniu szkolenia, na podstawie faktury VAT.

Niewyrażenie zgody uniemożliwia kontakt w sprawie szkolenia.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Zaznacz pole: nie jestem robotem.