Czy można certyfikować system zapewnienia jakości przygotowany według normy ISO 9001 z 2008 r.?

Nie można już certyfikować systemu zarządzania jakością na normę ISO 9001:2008, gdyż norma ta została wycofana i zastąpiona przez ISO 9001:2015. Na tą nową normę można uzyskać certyfikat, jeśli system zarządzania spełnia jej wymagania.

I tu są trzy możliwości, w zależności od sytuacji firmy:

  1. Jeśli firma posiada wdrożony system zarządzania jakością, czyli spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 wówczas wystarczy zgłosić się do dowolnie wybranej, akredytowanej jednostki certyfikującej, ona zrobi audyt certyfikujący i jeśli wszystko będzie ok, to udzieli certyfikatu na okres 3 lat.

  2. Jeśli firma posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny ze starą normą ISO 9001:2008, wówczas trzeba go najpierw dostosować do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, a potem zgłosić do wybranej jednostki certyfikującej. Dostosowanie będzie polegało na wprowadzeniu zmian w dokumentacji systemu ISO, przeszkoleniu pracowników z tych zmian, przeprowadzeniu audytu wewnętrznego i przeglądu zarządzania, zgodnie z nową normą. Gdy wszystkie te działania będą ukończone wówczas można zgłosić firmę do jednostki certyfikującej.

  3. Jeśli firma posiada system zapewnienia jakości, który jest wymagany od niektórych producentów wyrobów budowlanych, wówczas aby otrzymać certyfikat ISO 9001 należy dostosować ten system do wymagań normy ISO 9001:2015. W praktyce będzie to oznaczać uzupełnienie dotychczas stosowanego systemu o dokumenty, których wymaga norma ISO 9001, a nie wymagają przepisy CPR. Należy też, podobnie jak w poprzednim wypadku, przeprowadzić szkolenie, audyt wewnętrzny na zgodność z ISO 9001 oraz przegląd zarządzania. Wtedy dopiero można zgłosić się do jednostki certyfikującej.

Świadczymy usługi dostosowania systemu jakości zarówno dla producentów wyrobów budowlanych, jak też dla firm, które mając wcześniej system ISO 9001 zawiesiły jego działanie, a w wyniku aktualizacji normy muszą go dostosować do nowych wymagań. Jeśli są Państwo zainteresowani usługą dostosowania, zapraszamy do kontaktu.