System zarządzania bezpieczeństwem żywności to narzędzie dedykowane dla wszystkich organizacji należących do łańcucha produkcji, dystrybucji, przetwarzania i handlu żywnością. System służy zapewnieniu, że produkt finalny trafiający w ręce konsumenta jest wolny bezpieczny i zgodny z wszystkimi przepisami i zasadami dotyczącymi żywności. 

Norma ISO 22000:2018 określa najważniejsze wymagania dla organizacji należących do łańcucha żywnościowego. Podobnie jak inne standardy żywnościowe nie jest obowiązkowa do wdrożenia, jednak posiadanie certyfikatu ISO 22000 pozwala określić firmę jako traktującą poważnie zasady bezpieczeństwa żywności i chcącą ich przestrzegać.

Jakie są wymagania normy ISO 22000?

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) określone w normie ISO 22000:2018 dotyczą każdego istotnego obszaru funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Struktura normy ISO 22000:2018 opiera się na 10 rozdziałach, z których każdy poświęcony jest innemu aspektowi funkcjonowania organizacji.

Pierwsze dwa rozdziały opisują zakres normy oraz powołania normatywne.

Z rozdziału trzeciego czyli „terminów i definicji” dowiemy się co to są m.in. krytyczne punktu kontroli, czym jest łańcuch żywnościowy i zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

Rozdział 4 skupia się na kontekście, którym funkcjonuje organizacja, stronach zainteresowanych istotnych dla jej działania, a także na określeniu zakresu systemu. W tym rozdziale norma ISO 22000 wymaga także, aby w FSMS stosować podejście procesowe.

Kolejny rozdział – 5 – określa wymagania dotyczące zaangażowania kierownictwa w działanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w tym wymagania dotyczące polityki bezpieczeństwa żywności oraz odpowiedzialności i uprawnień w ramach systemu FSMS.

Norma ISO 22000, podobnie jak inne standardy ISO, nakazuje identyfikacje ryzyk i szans dotyczących systemu, wyznaczenie celów bezpieczeństwa żywności oraz planowanie zmian w systemie. Wymagania te zawarto w rozdziale 6.

Rozdział 7 jest w całości poświęcony zasobom, pośród których wyróżnia: ludzi wraz z ich kompetencjami i świadomością, infrastrukturę i środowisko pracy, elementy zewnętrzne wpływające na bezpieczeństwo żywności oraz udokumentowane informacje.

Obszerny rozdział 8 to zagadnienia dotyczące wytwarzania wyrobów, działań operacyjnych, programów wstępnych, systemów identyfikowalności „od surowca do odbiorcy końcowego” i „od produktu do surowca”, schematów technologicznych, bieżącego nadzoru nad procesami produkcyjnymi, wymagania systemu HACCP, określenie wartości krytycznych i kryteriów działania, systemy monitorowania CCP i OPRP, weryfikacji i walidacji, kontroli jakości i postępowania z wyrobami i usługami niezgodnymi (korekcje, działania korygujące), aż wreszcie postępowaniu wycofania produktu z rynku.
W tym rozdziale zawarte jest wymaganie wdrożenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), który jest obligatoryjny także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 852/2004 i ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 634 ze zm.) oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 ze zm.).

Rozdział 9 poświęcony jest ocenie efektów działania systemu, czyli kwestiom monitorowania i pomiarów, audytów wewnętrznych oraz przeglądowi zarządzania.

Ostatni rozdział – 10 to wymagania dotyczące postępowania z niezgodnościami, ciągłem doskonaleniu oraz aktualizacji systemu bezpieczeństwa żywności.

Warto wiedzieć, że w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności zawarto także etapy wdrażania systemu HACCP opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius). Niemniej jednak system ISO 22000 nie jest tym samym, co system HACCP – ISO 22000 zawiera wyżej wymienione wymagania, przez co daje większą pewność uzyskania bezpieczeństwa żywności, niż jedynie Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. W ISO 22000 zostały między innymi wprowadzone dodatkowe programy panowania nad zagrożeniami, takie jak PRP – Programy Wstępne oraz OPRP – Operacyjne Programy Wstępne. Rozbudowany został także obszar weryfikacji poprzez ocenę wyników indywidualnych weryfikacji i analizę wyników działań weryfikacyjnych po to, aby uzyskiwać dowody, że system funkcjonuje prawidłowo, jest aktualizowany, doskonalony oraz, że wszelkiego rodzaju zagrożenia są pod stałym profesjonalnym nadzorem.

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności według ISO 22000:2018

W zależności od potrzeb możemy zaproponować Państwu następujące warianty współpracy:

 

Pełne wdrożenie systemu zarządzania

to rozwiązanie sprawdzi się w firmach, które nie chcą same poświęcać dużo czasu na prace nad systemem, a potrzebują pewności, że wdrożenie będzie skuteczne i uzyskają certyfikat ISO

Konsultacje ISO wraz z audytem wewnętrznym

opcja idealna dla Klientów, którzy chcą sami wdrożyć system, ale potrzebują niewielkiej pomocy i odpowiedzi na nurtującej ich pytania

Skorzystanie z naszych usług pozwala zaoszczędzić czas pracowników i niepotrzebny stres, gdyż zrobimy to sprawnie i w najprostszy możliwy sposób, dając po pełnym wdrożeniu gwarancję na uzyskanie certyfikatu ISO.

Poniżej przedstawiamy schemat procesu wdrożenia normy ISO 22000:

 1. Przegląd organizacji

  określenie stopnia zgodności działania firmy z wymaganiami normy ISO 22000 oraz braków do uzupełnienia podczas kolejnych etapów.

 2. Dokumentowanie systemu

  opracowanie procedur, instrukcji i formularzy, które są wymagane przez normę, a potem będą przydatne podczas certyfikacji ISO 22000.

 3. Szkolenie pracowników

  zapoznanie kadry z systemem, aby każdy znał swoją rolę w strukturze systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i potrafił w nim działać.

 4. Audyt wewnętrzny

  sprawdzenie przez niezależnego od wdrożenia audytora, czy system działający w organizacji spełnia wymagania normy.

 5. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

  poprawienie ewentualnych błędów wykrytych podczas audytu oraz dokonanie analizy działania systemu.

Po wykonaniu tych pięciu zadań system jest gotowy do certyfikacji

 

Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 22000? Ile trwa wdrożenie ISO?

Wdrożenie systemu trwa z reguły od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od rozmiarów i charakteru działania organizacji. Koszty wdrożenia zależą od jeszcze większej ilości czynników i mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdy system wyceniany jest indywidualnie, dlatego jeśli chcą Państwo dowiedzieć się ile będzie kosztowało wdrożenie systemu w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu